Nabídka služeb

Společnost působí na finančních a realitních trzích, kde investuje převážně do veškerého nemovitého majetku, včetně orné půdy nejen na území České Republiky ale i v zahraničí.

Specializujeme se převážně na přímý výkup nemovitostí, jejích další rozvoj a následnou tržní realizaci či správu. Zabýváme se i zadluženým či exekuovaným majetkem.

Správa nemovitostí

Spolupracujeme i s majiteli stávajícího nemovitého majetku - na základě odborné analýzy vypracováváme návrhy rozvoje majetku a jeho optimální zhodnocení.
Pro privátní i korporátní klientelu vyhledáváme investiční příležitosti, staráme se o kvalifikovaný nákup a rozvoj nemovitého majetku s garantovaným ziskem a s tím spojené investiční poradenství.

Ve spolupráci s dlouhodobými partnery zajišťuje další služby související s osobním či podnikatelským majetkem:

  • znalecké posudky na nemovitý a movitý majetek, podnik, cenné papíry atd.
  • veřejné dobrovolné dražby
  • řešení exekucí
  • likvidace firem
  • prodej firem

Zajišťujeme také komplexní služby oboru správy nemovitostí. Veškeré naše služby v této oblasti jsou podřízeny komplexnímu servisu budov. Od převzetí domu, zajištění revizí až po pravidelné odečty a následné kontroly faktur od dodavatelů energií, vody apod.

Jménem majitele nemovitosti zajišťujeme komunikaci s nájemníky a vedeme korespondenci, administrativní a technickou dokumentaci.

Zpracováváme a aktualizujeme pasportizaci a evidenci svěřeného majetku,
tj.pasporty, evidenční listy, přehledy nájemců a podnájemců. Zajišťujeme předpis a vyúčtování záloh na služby.

Dále nabízíme vypracování prohlášení vlastníka a převod bytů do osobního vlastnictví a přípravu a založení společenství vlastníků.

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery zajišťujeme i správu podniků, firem a podnikatelských pozůstalostí.