Profil společnosti

TAKURAWA Moravia s.r.o. je mladou dynamickou společností působí na finančních a realitních trzích kde investuje převážně do nemovitého majetku, nejen na území České Republiky ale i v zahraničí.

  • Souhrnem analytických komentářů se snažíme napomáhat nadprůměrnému zhodnocení investic a zajišťovat maximální podporu pro investiční rozhodování našich klientů z řad fyzických i právnických osob.
  • Majitelem společnosti je silná zahraniční akciová společnost.
  • Dceřiná společnost v ČR vznikla na základě nutnosti řešit umístění volných finančních prostředků našich partnerů do investičních projektů (převážně na území ČR) a to kvalifikovaným způsobem  za účelem generace zisku.
  • V našem týmu působí dlouholetí odborníci na nemovitý a podnikový majetek. Jejich zkušenosti završuje dlouhodobé působení v oblastech spojených s nemovitým majetkem (realitní činnost, veřejné dražby, oceňování, plánovaný rozvoj nemovitostí, správa atd.) i s majetkem podnikovým (výkon statutárních funkcí a řízení ziskových společností, likvidace firem, prodej firem, konkurzy, exekuce, akciový trh atd.).


Tento mix znalostí a dovedností z tuzemska i zahraničí garantují dostatečný odborný potenciál pro kvalifikované investiční provedení a realizaci ziskových projektů.